Voorwaarden

Belfraude.nl is gemaakt voor iedereen die wil achterhalen wie er achter een onbekend zakelijk nummer zit. Daarbij geldt dat het alleen gaat om telemarketing, bedrijven, ondernemers, marktonderzoeken etc. en niet om specifieke personen te achterhalen en becommentariëren. Op Belfraude.nl kan iedereen zijn of haar ervaring met deze onbekende (zakelijke) nummers achterlaten. Zo kunnen de ervaringen, zowel positief als negatief, gedeeld worden met iedereen die Belfraude.nl bezoekt.

Op het plaatsen van ervaringen onder telefoonnummers zijn regels van toepassing. Belfraude.nl behoudt het recht om ervaringen, zowel positief als negatief, te wijzigen of te verwijderen welke zich niet houden aan deze regels, ten behoeve van waarheid, veiligheid of privacy of taalgebruik.

Regels voor het plaatsen van ervaringen

Het is niet toegestaan een ervaring te plaatsen welke:

 • – persoonsgegevens bevat zoals naam en adresgegevens volgens Wbp (AVG),
 • – kwetsend is richting een ander persoon,
 • – foutieve informatie bevat over het nummer (bewust),
 • – discriminatie bevat tegen ras, religie, etniciteit of nationaliteit,
 • – aanzet tot haat,
 • – aanzet tot illegale praktijken,
 • – toegang biedt tot illegale websites,
 • – spam bevat,
 • – niet in het Nederlands of Engels is geschreven,
 • – eerder geplaatst is (dubbele content),
 • – grof, onbeschaafd of onbeleefd is.

Belfraude.nl behoudt altijd het recht om een gebruiker het recht te ontnemen om verdere commentaren te plaatsen, of de toegang tot de website volledig te ontzien.